Keyhouse24 için Kullanım Şartları ve Koşulları

1. Uygulama kapsamı, tanımlar

1.1 Bu şartlar, “Keyhouse24″yi (daha sonra “Keyhouse24” yazılımı) içerir ve Keyhouse24, TR (daha sonra “Tedarikçi”) tarafından sağlanır. Operatör tarafından sağlanan hizmetler, madde 4’te daha ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
1.2 Kullanıcı, bu Kullanım Koşulları kapsamında kayıtlı kullanıcılar ve misafirler için kullanılan genel bir terimdir. Kullanıcılar hem tüketici hem de girişimci olabilir.
1.2.1 Kayıtlı kullanıcılar, Keyhouse24’ye erişimi okuma ve belirli teknik işlevleri kullanma fırsatına sahiptir.
1.2.2 Misafirler, Elektronik Faturanın kayıt dışı kısımlarını okuma erişimine sahip olan ve Elektronik Faturadaki kayıt gerektirmeyen belirli işlevleri kullanabilen kullanıcılardır.
1.2.3 Tüketici, ağırlıklı olarak ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerine atfedilemeyecek amaçlar için yasal bir işleme giren herhangi bir gerçek kişidir.
1.2.4 Girişimci, yasal bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız bir mesleki faaliyet yürüten gerçek veya tüzel kişi veya yasal ehliyete sahip ortaklıktır.
1.2.5 Tedarikçiler, girişimci olarak Elektronik Fatura Düzenleyici aracılığıyla mal ve/veya hizmet sunan kayıtlı kullanıcılardır.
1.2.6 Müşteriler, Keyhouse24 aracılığıyla mal ve/veya hizmet satın alan veya tüketici veya girişimci olarak komisyon alan kayıtlı kullanıcılardır.

2. Kullanma izni

2.1 Yetkili kullanıcılar gerçek kişiler, tüzel kişiler ve ortaklıklardır. Sınırsız hukuki ehliyete sahip olmayan gerçek kişiler (özellikle reşit olmayanlar) Elektronik Faturayı ancak kanuni temsilcilerinin onayı ile kullanabilirler. Bu durumda işletmeci, yasal temsilcisinin yazılı muvafakatini sunmak kaydıyla Elektronik Fatura kullanımını etkinleştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, işbu kullanım koşullarına muvafakat vermekle, kullanım sözleşmesini yaparken yukarıda belirtilen şartları yerine getirdiğini onaylamaktadır. www.DeepL.com/Translator aracılığıyla çevrilmiştir (ücretsiz sürüm)
2.2 Bir tüzel kişinin veya ortaklığın tescili, yalnızca kendisini temsile yetkili ve adının belirtilmesi zorunlu olan gerçek kişi tarafından yapılabilir.
2.3 Her kullanıcı, Keyhouse24 için yalnızca bir kullanıcı hesabı oluşturabilir. Keyhouse24’yi kullanma yetkisi yalnızca kendisi içindir ve devredilemez..

3. Kayıt, sözleşme akdi

3.1 Başarılı kayıt veya misafir olarak okuma erişimi bağlamında, bu kullanım koşullarının geçerliliği kapsamında Elektronik Faturanın kullanımına ilişkin olarak işletmeci ile kullanıcı arasında bir kullanım sözleşmesi doğar.
3.2 Kayıt için kullanıcı, bu amaçla sağlanan çevrimiçi forma verilerini girdikten sonra kayıt işlemini tamamlayan düğmeyi tıklayarak oturum açabilir. Kayıt verilerinin sunulması, Kullanıcının, Operatörün kabul edebileceği ancak zorunlu olmadığı bir kullanım sözleşmesi yapma teklifini temsil eder. Operatör, kullanıcının teklifini, başvurunun alınmasından itibaren beş gün içinde, elektronik olarak iletilen bir sipariş onayı veya kullanıcı hesabının etkinleştirilmesi yoluyla kabul edebilir. www.DeepL.com/Translator tarafından çevrilmiştir (ücretsiz sürüm). İşletmeci, Kullanıcının sözleşme teklifini yukarıda belirtilen süre içinde kabul etmezse, bu teklifin reddi olarak kabul edilecektir.
3.3 Sözleşme metni operatör tarafından saklanır, ancak sözleşme beyanını operatörün web sitesi aracılığıyla gönderdikten sonra artık kullanıcı tarafından alınamaz.
3.4 Sözleşme bildirimini göndermeden önce kullanıcı, normal klavye ve fare işlevlerini kullanarak girdilerini sürekli olarak düzeltebilir.
3.5 Sözleşmeyi imzalamak için aşağıdaki diller mevcuttur:
Türkce
3.6 E-posta adresi, kullanıcıyı tanımlamaya ve onu kişisel olarak işaretlemeye yarar. Operatör tarafından gönderilen e-postaların bu adresten alınabilmesi için kullanıcının online kayıt sırasında verdiği e-posta adresinin doğru olduğundan emin olması gerekmektedir. Kullanıcı, özellikle SPAM filtrelerini kullanırken, Operatör veya Operatör tarafından atanan üçüncü kişiler tarafından gönderilen tüm postaların işlenebilmesini ve teslim edilebilmesini sağlamalıdır.
3.7 Kayıt sırasında talep edilen veriler, kullanıcı tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlanmalıdır. Kullanıcı, bu verileri (e-posta adresleri dahil) her zaman güncel tutmakla yükümlüdür. Prensip olarak, operatör iletilen verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini kontrol etmez.

4. Operatör hizmetinin türü ve kapsamı

4.1 Operatör, Keyhouse24’ye, Kullanıcıların Kullanıcı profilleri gönderebileceği ve/veya alabileceği ve ayrıca Operatör tarafından sağlanan yazılım aracılığıyla mal satışı ve/veya hizmet sunumu için reklam gönderebileceği ve/veya alabileceği bir çevrimiçi portal sağlar. . portalın diğer Kullanıcıları ile iletişim kurmak için.
4.2 Reklamların yerleştirilmesi, yalnızca bölüm 1.2.5’te belirtilen sağlayıcılar için mümkündür. Hizmetlerin somut kapsamı, İşletmecinin web sitesindeki hizmet tanımından kaynaklanmaktadır.
4.3 Keyhouse24’de görüntülenen mal ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler, doğrudan Keyhouse24 aracılığıyla kullanıcılar arasında akdedilebilir. Bu kapsamda İşletmeci, yalnızca aracı olarak hareket eder ve Kullanıcılar arasında akdedilen sözleşmelerin sözleşme ortağı olmaz. Operatör, Kullanıcılar arasında değiş tokuş edilen niyet beyanlarını kabul etmez ve Kullanıcılar arasında bir sözleşmenin fiili olarak akdedilmesi için kefil olmaz.
4.4 Operatör, Keyhouse24’nin kullanımı için Kullanıcıya web sitesine erişim sağlar ve ona Operatörün sunucusunda kalan uygun yazılımı sağlar. Yazılımın işlevsel kapsamı ve teknik özellikleri, İşletmecinin web sitesindeki hizmet açıklamasında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. İşletmeci, Kullanıcının bilgi işlem sistemi ile İşletmecinin sunucusu arasındaki veri bağlantısının kurulmasından ve sürdürülmesinden sorumlu olmayacaktır.
4.5 Keyhouse24, mevcudiyet durumuna bağlıdır. Yüzde 100 kullanılabilirlik teknik olarak gerçekleştirilemez ve bu nedenle Operatör tarafından Kullanıcıya garanti edilemez. Ancak Operatör, hizmeti mümkün olduğu kadar sürekli olarak kullanılabilir durumda tutmaya çalışacaktır. Özellikle bakım, güvenlik veya kapasite sorunları ve ayrıca İşletmecinin kontrolü dışındaki olaylar (kamu iletişim ağlarının kesintileri, elektrik kesintileri vb.) hizmetin kesintiye uğramasına veya geçici olarak kapatılmasına neden olabilir. Operatör, mümkün olduğu ölçüde, düşük kullanım dönemlerinde bakım çalışması yapacaktır.
4.6 Keyhouse24 operasyonu için yazılım, Operatör tarafından düzensiz aralıklarla güncellenecektir. Buna göre Kullanıcı, yazılımı yalnızca güncel sürümünde kullanma hakkına sahip olacaktır. Öte yandan, Kullanıcı, yazılımın belirli bir durumunu oluşturduğunu iddia etmeyecektir.

5. Performanstaki değişiklikler

5.1 Operatör, kullanıcı için makul olmadıkça sunulan hizmetleri değiştirme veya farklı hizmetler sunma hakkını saklı tutar.
5.2 Ayrıca işletmecinin sunulan hizmetleri değiştirme veya farklı hizmetler sunma hakkı saklıdır,
yasal statüdeki bir değişiklik nedeniyle yapmak zorunda olduğu ölçüde;
bir mahkeme kararına veya bu şekilde yöneltilen bir yetki kararına uygun olduğu sürece;
ilgili değişikliğin mevcut güvenlik açıklarını kapatmak için gerekli olduğu ölçüde;
yalnızca değişikliğin kullanıcı için yararlı olması durumunda; veya
değişiklik, kullanıcı üzerinde önemli bir etkisi olmayan tamamen teknik veya prosedürel nitelikteyse.
5.3 Keyhouse24’nin işlevleri üzerinde yalnızca önemsiz bir etkiye sahip olan değişiklikler, bu madde kapsamında performansta bir değişiklik teşkil etmeyecektir. Bu, özellikle tamamen grafiksel nitelikteki değişiklikler ve yalnızca işlevlerin düzenindeki değişiklikler için geçerlidir.

6. Kullanıcının görevleri, içerik sorumluluğu

6.1 Her kullanıcı, içerikten, özellikle Keyhouse24 tarafından yayınlanan bilgilerin doğruluğundan ve yasal zararsızlığından tek başına sorumludur. Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan verilerin doğru olduğunu garanti eder. Kullanıcı, yayınladığı içeriğin bu Kullanım Koşullarını veya yürürlükteki kanunları ihlal etmemesini sağlayacaktır.
6.1.1 Yayınlanması kesinlikle yasaktır.
kullanımına izin verilmeyen telif hakkıyla korunan içerik (örneğin, fotoğrafçının ve/veya tasvir edilen kişinin internette yayınlanmasına izin vermediği fotoğraflar);
yanlış olgu beyanları;
diğer kullanıcılara kişisel olarak saldırmayı veya onları karalamayı amaçlayan gönderilerden;
ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı veya saldırgan içerik;
Reşit olmayanlar için zararlı içerik;
Şiddeti yücelten içerik;
aşırı dini içerik;
yasal hükümlere veya bu Kullanım Koşullarına uymayan sayfalara bağlantılar.
Çalınan Mallar/Çalınan Mallar;
Reşit olmayanlar için zararlı medya;
Yasaklı parti, dernek ve grupların propaganda yazıları;
silahlar;
Anayasaya aykırı kuruluşların maddeleri;
Sahte, taklit markalı ürünler;
Çocuk emeği ile üretilen ürünler;
“Helal sertifikalı” olmayan domuz eti ve et;
Alkollü içecekler;
pornografik öğeler.
6.1.2 Buna ek olarak, Keyhouse24 özellikle aşağıdaki ürünleri sunmayabilir.
6.2 Kullanıcılar, erişimleri kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden genel olarak sorumlu oldukları ölçüde sorumludur. Kullanıcı, erişim verilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir olmadığından emin olmalıdır. Kullanıcı, erişiminin üçüncü şahıslar tarafından izinsiz kullanıldığına veya kullanıldığına dair belirtiler varsa derhal operatöre bildirmelidir.
6.3 Operatör, elektronik ticarette ödeme karşılığında tüketicilerle sözleşmeler imzalarken, girişimcilerin mevcut bir cayma hakkı hakkında bilgi verme yükümlülüğü gibi belirli bilgi yükümlülüklerine uyması gerektiğini açıkça belirtir. Sağlayıcının kendisi bu bilgi yükümlülüklerine uymaktan sorumludur. Operatör, sağlayıcıya bu konuda tavsiyede bulunmayacak veya ona ilgili önceden formüle edilmiş metinleri sağlamayacaktır. Operatör, gerekirse sağlayıcının bireysel yasal tavsiye almasını önerir. Sağlayıcı, Keyhouse24’deki teklifleri için kendi genel hüküm ve koşullarını kullanıyorsa, bunlar bu kullanım koşullarına aykırı olmamalıdır.

7. Operatörün Hakları

7.1 İşletmeci, Keyhouse24 aracılığıyla tedarikçilerle yaptığı satın alma sözleşmelerinden doğan sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ilgili tedarikçi adına müşterilerden ödeme almaya ve bu ödemeleri gizlilik içinde yönetmeye yetkilidir. Tedarikçi, operatöre ödemeleri alması için gerekli vekaletname verir. Bu sayede müşteri, borç kapatma etkisi ile işletmeciye ödeme yapabilir. İşletmeci, bu tür ödemeleri Bölüm 11.2 uyarınca Sağlayıcıya karşı mevcut ödeme taleplerinden mahsup edecek ve farkı Sağlayıcı ile kararlaştırılan ödeme süreleri içinde Sağlayıcıya ödeyecektir.
7.2 Kullanıcının yasal hükümleri veya bu kullanım koşullarını ihlal etmesi veya operatörün buna ilişkin somut belirtileri olması durumunda, operatör önceden haber vermeksizin ve daha fazla araştırma yapmaksızın aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:
kullanıcının ilgili girişlerinin silinmesi,
9. maddeye göre düzenleme hakkı kapsamında girişlerin değiştirilmesi,
uyarı vermek,
kullanıcının erişimini geçici veya kalıcı olarak engellemek veya
diğer gerekli ve uygun önlemleri almak.
Operatörün hangi eylemi gerçekleştireceği bireysel duruma bağlıdır ve operatörün makul takdirine bağlıdır.
7.3 Bir kullanıcı engellenirse, artık Keyhouse24’yi kullanamaz ve tekrar kaydolamaz.
7.4 Operatör, kullanıcının yasal hükümleri veya işbu kullanım koşullarını ihlali nedeniyle yasal yollara başvurma hakkını açıkça saklı tutar.
7.5 Operatör, Keyhouse24’nin genel mesajına uymayan herhangi bir teklifi veya içeriği kendi makul takdirine bağlı olarak kaldırma yetkisine sahiptir. Kullanıcının sorumlu olduğu herhangi bir görev ihlali yapmamış olması kaydıyla, operatör silinen teklif için yaptığı ödemeleri iade edecektir.

8. Kullanım haklarının işletmeci tarafından verilmesi

8.1 İşletmeci, Kullanıcı’ya, kendisi tarafından sağlanan çevrimiçi portalı ve burada yer alan yazılımları işbu kullanım koşulları kapsamında kullanma sözleşmesinin süresi ile sınırlı olmak üzere basit bir hak vermektedir.
8.2 Operatörün yazılı onayı olmadan, Kullanıcının kendisine sunulan içeriği üçüncü şahısların erişimine açmasına izin verilmez. Kullanıcı, üçüncü şahısların Keyhouse24’ye erişimi engellemesine izin vermemesini sağlayacaktır.
8.3 Operatör, her iki tarafın çıkarlarını dikkate alarak, kullanıcının kullanım haklarına ilişkin sözleşmeyi operatörün makul olarak sözleşme ilişkisini sürdürmesinin beklenemeyeceği kadar ciddi bir şekilde ihlal etmesi durumunda, kullanım haklarının verilmesini önceden haber vermeksizin feshedebilir. ve Keyhouse24’ye erişimi kalıcı olarak engelleyin.
8.4 Diğer yasal ve sözleşmesel hükümler etkilenmeden kalır.

9. Kullanıcı tarafından kullanım haklarının verilmesi

Operatör, kullanıcılar tarafından Keyhouse24 için sağlanan içerik ve bilgileri kullanma veya üçüncü taraflara kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca İşletmeci, sağlayıcıların profil resimlerini ve profil metinlerini Keyhouse24’nin ortak web sitelerinde ve/veya arama motorlarında harici sunum için kullanabilir. Kullanıcı, işletmeciye kullanım sözleşmesinin süresi ile sınırlı ve münhasır olmayan ücretsiz olarak çoğaltma ve yayınlama hakkını, gerekli kullanım haklarını, özellikle kalıcı olarak saklama ve umuma sunma hakkını verir. işleme ve dağıtım hakkının yanı sıra bu kullanım haklarının verilmesi hakkını garanti eder.

10. Keyhouse24’de kullanıcılar arasında sözleşme imzalama

Sağlayıcı, Keyhouse24’ye reklam vererek bir sözleşme yapmak için henüz bağlayıcı bir teklifte bulunmadı. Daha çok müşteriye bir teklif sunması için bir davettir. Müşteri, sipariş sürecinin bireysel adımlarını geçerek ve son sipariş düğmesine basarak teklifini tamamlayabilir. Sağlayıcı, müşterinin teklifini kabul etme hakkına sahiptir, ancak böyle bir yükümlülüğü yoktur.

11. Fiyatlandırma

11.1 Keyhouse24’nin kullanımı, bölüm 1.2.2’de tanımlanan konuklar ve bölüm 1.2.6’da tanımlanan müşteriler için ücretsizdir.
11.2 Madde 1.2.5 kapsamındaki Tedarikçiler, Keyhouse24 aracılığıyla yapılan her başarılı işlem için Operatöre ilgili satın alma fiyatının %8,5’i oranında bir komisyon ödeyecektir (herhangi bir ek nakliye masrafı dikkate alınmadan). Satın alma bedelinin tamamı müşteri tarafından ödenmişse ve müşteri yasal cayma hakkına dayanarak sözleşme bildirimini fiilen iptal etmemişse, satış işlemi başarıyla tamamlanmış sayılır. Sağlayıcı, her durumda, ücret tutarı için İşletmeciden bir fatura alacaktır.

12. Tazminat

Kullanıcı, Kullanıcı tarafından yayınlanan içerik veya Keyhouse24’nin Kullanıcı tarafından başka herhangi bir şekilde kullanımı nedeniyle haklarının ihlali nedeniyle diğer Kullanıcılar veya diğer üçüncü şahıslar tarafından Operatöre karşı ileri sürülen tüm iddialara karşı Operatörü tazmin edecektir. Bu kapsamda Kullanıcı, tüm mahkeme ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere gerekli yasal savunmanın tüm masraflarını uygun bir oranda karşılayacaktır. Kullanıcı ihlalden sorumlu değilse bu geçerli olmayacaktır. Üçüncü bir kişi tarafından bir iddiada bulunulması durumunda, kullanıcı, iddiaların incelenmesi ve savunma için gerekli tüm bilgileri derhal, doğru ve eksiksiz olarak işletmeciye vermekle yükümlüdür.

13. Operatör sorumluluğu

Operatör, haksız tazminat talepleri ve maliyetlerin geri ödenmesi dahil olmak üzere tüm sözleşme, sözleşme ve yasal işlemlerden kullanıcıya karşı aşağıdaki şekilde sorumludur:
13.1 İşletici her türlü hukuki sebeplerden sınırsız olarak sorumludur.
kasıtlı veya ağır ihmal durumunda,
Hayata, uzuvlara veya sağlığa yönelik kasıtlı veya ihmal sonucu yaralanma durumunda,
bu konuda aksi belirtilmedikçe, bir garanti taahhüdüne dayanarak,
Ürün Sorumluluğu Yasası gibi zorunlu sorumluluk temelinde.
13.2 Operatörün önemli bir sözleşme yükümlülüğünü ihmal ederek ihlal etmesi durumunda, sorumluluk, yukarıdaki paragrafa göre sınırsız olmadığı sürece, sözleşmeye özgü öngörülebilir hasarla sınırlıdır. Sözleşmeden doğan maddi yükümlülükler, sözleşmenin amacına ulaşmak için içeriğine göre işletmeciye yüklediği, yerine getirilmesi her şeyden önce sözleşmenin usulüne uygun olarak ifasını mümkün kılan ve kullanıcının onlara uyun. düzenli olarak güvenilebilir.
13.3 Aksi takdirde, operatörün her türlü sorumluluğu ortadan kalkar.
13.4 Yukarıdaki sorumluluk hükümleri, İşletici’nin avukatlarına ve kanuni temsilcilerine karşı olan sorumluluğu için de geçerlidir.

14. Dönem, İptal

14.1 Bölüm 1.2.2 kapsamındaki konuklarla ve 1.2.6 maddesi kapsamındaki müşterilerle yapılan kullanım sözleşmesi süresiz olarak akdedilmiştir ve taraflardan herhangi biri tarafından herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın feshedilebilir.
14.2 Bölüm 1.2.5’te tanımlanan sağlayıcılar ile kullanım sözleşmesi belirsiz sürelidir ve herhangi bir zamanda sağlayıcı tarafından herhangi bir ihbar süresi olmaksızın ve operatör tarafından 14 günlük bir ihbar süresi içinde feshedilebilir.
14.3 Haklı nedenle olağanüstü fesih hakkı etkilenmeden kalacaktır. Fesheden tarafın, bireysel davanın tüm koşullarını ve her iki tarafın çıkarlarını göz önünde bulundurarak, üzerinde anlaşmaya varılan fesih veya bildirim süresinin sona ermesine kadar sözleşme ilişkisini sürdürmesi makul bir şekilde beklenemezse, haklı sebep var sayılır. . .
Özellikle önemli bir sebep:
Bu Kullanım Koşullarının maddi hükümlerinin, bir son tarih belirlendikten sonra bile çözülmeyen veya tekrar tekrar işlenen, sözleşme ilişkisini sürdürmeyi imkansız veya mantıksız hale getiren maddi bir ihlali;
Hala çalışan bir blok sırasında Bölüm 7.1’e göre yeniden kayıt;
gerçek kimliği gizlemek için yanlış profil verileri sağlamak;
Keyhouse24’nin ücrete dayalı kullanımı durumunda, kullanıcı ücreti iki ardışık tarih için ödemez veya ücretin önemsiz olmayan bir kısmını alıkoyar;
Keyhouse24’nin ücretli kullanımı durumunda, kullanıcı genellikle ödemeyi durdurursa;
Keyhouse24’nin ücretli kullanımı durumunda, karşı tarafın varlıklarının tamamına veya önemli bir kısmına karşı icra takibi başlatılmışsa veya karşı tarafa karşı aciz davası açılması için gerekçeler varsa, bu tür davalar karşı tarafa karşı iflas davası açılmasına veya diğer tarafın malvarlığını kaybetmesine neden olabilir. açıklama yapıldı.
14.4 Kullanıcı sözleşmesinin işletmeci tarafından olağanüstü bir şekilde feshedilmesi durumunda, kullanıcının Keyhouse24 için yeniden bir kullanıcı hesabı oluşturma hakkı yoktur.
14.5 Fesih, yazılı olarak, metin biçiminde (örn. e-posta) veya kullanıcının Keyhouse24’deki kullanıcı hesabını silerek de yapılabilir.
14.6 Sözleşmenin feshi üzerine kullanıcı, kullanıcı hesabına erişimini kaybeder. Ayrıca sözleşmenin feshi ile birlikte operatörün kullanıcı verilerini saklama yükümlülüğü de sona erer.

15. Kullanım koşullarının değiştirilmesi

15.1 Operatör, kullanıcı için makul olmadığı sürece, bu kullanım koşullarını herhangi bir zamanda herhangi bir sebep göstermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Operatör, kullanıcıyı kullanım koşullarındaki değişiklikleri metin biçiminde zamanında bilgilendirecektir. Kullanıcı, bildirim tarihinden itibaren dört hafta içinde yeni Kullanım Koşulları’nın geçerliliğine itiraz etmezse, değişen Kullanım Koşulları Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İşletmeci, bildirimde Kullanıcı’ya itiraz hakkını ve itiraz süresinin önemini bildirir. Kullanıcının yukarıda belirtilen süre içinde değişikliklere itiraz etmesi halinde sözleşme ilişkisi orijinal koşullarda devam edecektir.
15.2 Ayrıca, işletmeci bu kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar,
yasal statüdeki bir değişiklik nedeniyle yapmak zorunda olduğu ölçüde;
bir mahkeme kararına veya bu şekilde yöneltilen bir yetki kararına uygun olduğu sürece;
Ek, tamamen yeni hizmetler, hizmetler veya Kullanım Koşullarında bir hizmet tanımı gerektiren hizmet unsurları sağladığı ölçüde, mevcut kullanım ilişkisi sonuç olarak olumsuz bir şekilde değişmediği sürece;
yalnızca değişikliğin kullanıcı için yararlı olması durumunda; veya
Değişikliğin kullanıcı üzerinde önemli bir etkisi olmadıkça, değişiklik tamamen teknik veya prosedüreldir.
15.3 Kullanıcının Bölüm 14 uyarınca fesih hakkı bundan etkilenmeyecektir.

16. Assumption of contract by third parties

İşletmeci, kullanım sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretme hakkına sahiptir. Operatör, sözleşmenin devrinden en geç dört hafta önce kullanıcıyı metin biçiminde zamanında bilgilendirecektir. Kullanıcı, üçüncü kişi ile sözleşme ilişkisini sürdürmek istemezse, İşletici’nin bildirimini aldıktan sonra üç hafta içinde sözleşmeyi yedi günlük ihbar süresi ile feshedebilir.

17. Uygulanabilir yasa

Taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkilerde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. Tüketiciler açısından bu hukuk seçimi, sağlanan korumanın tüketicinin mutad meskeni kanununun emredici hükümleri tarafından kaldırılmadığı ölçüde geçerli olacaktır.

18. Yasal mekan

Kullanıcı, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir tüccar, kamu hukuku tüzel kişiliği veya özel bir kamu hukuku fonu olarak hareket ediyorsa, bu sözleşmeden doğan tüm ihtilaflar için münhasır yargı yeri münhasır yargı yeri olacaktır. operatörün kayıtlı ofisi. Kullanıcının kayıtlı ofisi Amerika Birleşik Devletleri dışındaysa, sözleşmeden veya sözleşmeden doğan hak talepleri Kullanıcının uzmanına atfedilebiliyorsa, bu sözleşmeden doğan tüm ihtilaflarda Operatörün kayıtlı ofisi münhasır yargı yetkisi olacaktır. veya ticari faaliyet. Ancak yukarıda belirtilen hallerde İşletmeci’nin her halükarda Kullanıcı’nın iş yeri mahkemesine itiraz hakkı bulunmaktadır.

19. Alternatif uyuşmazlık çözümü

19.1 AB Komisyonu, aşağıdaki bağlantıda İnternet üzerinde çevrimiçi uyuşmazlık çözümü için bir platform sağlar: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Bu platform, bir tüketiciyi içeren bir çevrimiçi satın alma veya Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan ihtilafların mahkeme dışı çözümü için bir irtibat noktası görevi görür.
19.2 İşletmeci, tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmak zorunda veya istekli değildir.

Shopping Cart
  • Sepetiniz boş.